הגשת מועמדות

בפרויקט 1909TLV בניצוחו של אדריכל-העל פרופ׳ Andrea BRUNO יזכו להשתתף בניינים נבחרים שיתאימו לפרמטרים שנקבעו בתוכנית.

הגשת מועמדות של בניין לפרויקט מחייבת עמידה בקריטריונים המקדימים הבאים:

  1. מגיש הבקשה הינו בעל הנכס ו/או נציג רשמי מטעמו
  2. המבנה איננו מצוי בתהליך בניה מכל סוג שהוא
  3. על המבנה לעמוד בבדיקות הדרושות מול גורמים רלוונטיים בעיריית תל אביב ובמוסדות התכנון והבניה.
  4. על המבנה לקבל את אישורו הסופי של אדריכל פרופ׳ Andrea BRUNO

תהליך המיון לפרויקט כולל 3 שלבים:

  1. הגשת טופס מועמדות לפרויקט. בטופס המועמדות תידרשו לציין בין היתר את המידע הבא: כתובת הנכס, ומידע ומסמכים על היסטוריית הקמתו ומאפיינים ארכיטקטוניים ככל שישנם כאלה. למילוי טופס הגשת מועמדות לחצו כאן.
  2. פגישה אישית עם נציגי 1909 בפגישה יימסר מידע מורחב על הפרויקט לרבות כל המשמעויות שלו.
  3. הצגת תכניות, הדמיות ואישור קונספטואלי מטעם האדריכל Andrea BRUNO.

** 1909TLV אינה מחויבת להתחיל בתהליך המיון עבור מבנים שאינם עומדים בקריטריונים הנ״ל. קבלה סופית לפרויקט מותנית בסיום כל שלבי תהליך המיון **