Loading map...

לילך הראל

Specialities

אדריכלית - צוות ישראל

לילך הראל

About

האדריכלית לילך הראל מתמחה בשימור, בניה בת קיימא ומלווה לתקן 5281 לבניה ירוקה מטעם מכון התקנים. כשותפה במשרד גרואג הראל אדריכלים, מקדמת אדריכלית הראל תפיסת תכנון כוללנית המשלבת ערכים מעולם השימור ומעולם התכנון בר הקיימא, תוך פיתוח כלים חדשניים ושילוב טכנולוגיות מתקדמות בתהליכי התכנון והביצוע.  ניסיונה כולל פרויקטים רבים המשלבים שימור מרקמי, ייעוץ להתייעלות אנרגטית כחלק מתכנית 'תג הסביבה' ושימור מבנים כדוגמת בית יאפפו ברח' בלפור 2 בתל אביב.

 

Contact

Properties Listed by Agent

No listed properties found.